Kamer van Koophandel Midden-Nederland


KvK_logo_150.pngDe Kamer van Koophandel (KvK) is er voor de ondernemer. De KvK is onafhankelijk en neutraal en beschikt over kennis van het bedrijfsleven en van relevante samenwerkingsverbanden. Door te verbinden levert de KvK een belangrijke bijdrage aan het herstel en de groei van de Nederlandse economie.

Vanaf 1 januari 2014 is de nieuwe KvK een zelfstandig bestuursorgaan, voortkomend uit de twaalf regionale KvK's, KvK Nederland en Syntens. De KvK is een publieke dienstverlener. De KvK is beheerder van het Handelsregister, verstrekt informatie aan ondernemers over alle facetten van het ondernemerschap en levert internationale handelsdocumenten.

Alles volledig
en snel geregeld!

0348 479995

Stuur email

Binnen Solar Valley is een groep regionale bedrijven vertegenwoordigd, die gezamenlijk zonne-energieoplossingen bieden. Dat zijn de Solar Valley Partners. Daarnaast is er een groep Solar Valley Supporters. Alle particulieren die zelf zonne-energie opwekken, mogen zich Solar Valley Member noemen.

"Hoe mooier de dag, des te groter onze lach "

In mei 2011 hebben we circa 400 m2 aan zonnepanelen laten installeren. Sindsdien profiteren we jaarlijks van een opbrengst van 20.000 kWh zonne-energie.

Lees verder

Gerwin van Jaarsveld

Directeur Autobedrijf Van Jaarsveld