Veelgestelde vragen Agrariërs

Welk rendement kan ik behalen?

Rendementen van 9-11% zijn op dit moment mogelijk. Uiteraard is geen bedrijf gelijk. De ligging van uw pand is van invloed op het haalbare rendement in kWh. De prijs die u nu voor elektriciteit betaalt, is van invloed op het rendement in euro’s. Wat zeker is, is dat u duurzaamheidsrendement boekt. Voor elke kWh-zonnestroom die u zelf opwekt, hoeft geen vervuilende fossiele brandstof te worden gebruikt. De regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’, maakt het bovendien mogelijk om asbestdaken te vervangen met een extra bijdrage van de overheid.

Hoe voorkom is allerlei administratieve rompslomp?

De partners binnen Solar Valley willen agrariërs één totaaloplossing bieden. Dat betekent dat Solar Valley alles voor u regelt, inclusief de subsidieaanvraag. U heeft één loket voor asbest-inventarisatie, asbestverwijdering, eventueel benodigd constructief advies, nieuwe dakbedekking en de plaatsing en aansluiting van zonnepanelen.

Hoe groot is het asbestprobleem?

Asbestvezels kunnen de gezondheid schaden. Het risico op het vrijkomen van die asbestvezels wordt groter naarmate asbesthoudende daken ouder zijn. Volgens de ‘Stichting Bevordering Asbestsanering Agro en mkb-bedrijfsgebouwen’ telt Nederland naar schatting 130 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken en gevels. Circa driekwart daarvan ligt op boerderijen en (agrarische) bedrijfsgebouwen.

Hoeveel zonnepanelen kan ik op mijn bedrijfsgebouw plaatsen?

Het maximale vermogen van de zonnepaneelinstallatie is afhankelijk van aanwezige hoofdzekering. In woningen is dat vaak 25, 35 of 40 ampère (aangeduid met 25A, 35A of 40A).  Veel agrarische bedrijven hebben een aansluiting van 63A of 80A. De vuistregel is dat een zekering in de groepenkast een factor 1.6 x kleiner moet zijn dan de hoofdzekering. De experts van SolarValley kunnen u precies vertellen wat er in uw situatie mogelijk is. Voorbeelden:

Aansluiting     Maximaal aantal zonnepanelen (260 Wp)

25A                 14

35A                 22

Voor driefasenaansluitingen gelden andere berekeningen.

Wat kost asbestsanering?

Uiteraard is geen situatie gelijk. Verschillende factoren zijn van invloed, waaronder ligging, begroeiing, mate van verweerdheid en gebruik van het pand.

Voor een eerste berekening is €8,50 per vierkante meter een reëel rekenbedrag.

Wat zijn de kosten voor de asbestinventarisatie?

Asbestinventarisatie moet uitgevoerd worden door een gecertificeerd bedrijf. De kosten voor asbestinventarisatie kunnen normaal gesproken oplopen tot €500,-. Binnen SolarValley zijn er mogelijkheden om inventarisaties te clusteren, waardoor de kostprijs voor asbestinventarisatie  uitkomt op €300,-.

Waar moet ik aan denken bij asbestsanering?

Het begint met een inventarisatie door een gecertificeerd bedrijf. Daarmee zijn omvang en aard van de asbestsanering bekend. Daarna kunt u een nieuw dak uitzoeken en offertes aanvragen. Daarna is een sloopmelding voor het te verwijderen asbest dak nodig, waarna de sanering kan beginnen. Een zorgvuldig planning is noodzakelijk, zodat het aanbrengen van de nieuwe dakbedekking en het plaatsen van zonnepanelen meteen aansluitend kunnen plaatsvinden. Solar Valley neemt al deze stappen van u over. Met een één-loket-aanpak bereikt SolarValley de beste kwaliteit en heeft u geen zorgen.

Alles volledig
en snel geregeld!

0348 479995

Stuur email

Binnen Solar Valley is een groep regionale bedrijven vertegenwoordigd, die gezamenlijk zonne-energieoplossingen bieden. Dat zijn de Solar Valley Partners. Daarnaast is er een groep Solar Valley Supporters. Alle particulieren die zelf zonne-energie opwekken, mogen zich Solar Valley Member noemen.

"Hoe mooier de dag, des te groter onze lach "

In mei 2011 hebben we circa 400 m2 aan zonnepanelen laten installeren. Sindsdien profiteren we jaarlijks van een opbrengst van 20.000 kWh zonne-energie.

Lees verder

Gerwin van Jaarsveld

Directeur Autobedrijf Van Jaarsveld