Asbest eraf, zonnepanelen erop

In september 2012 is een nieuwe subsidieregeling aangekondigd voor sanering van asbestdaken in combinatie met plaatsing van zonnepanelen. Voor de regeling is 20 miljoen euro beschikbaar. Het verwijderen van asbest wordt beloond. Het plaatsen van zonnepanelen is een bijkomende voorwaarde.

De aangekondigde impuls houdt verband met het besluit dat over twaalf jaar alle asbestdaken moeten zijn opgeruimd. Momenteel ligt er naar schatting nog zo’n 130 miljoen vierkante meter asbesthoudende daken en gevelpanelen in Nederland, waarvan driekwart op boerderijen en andere agrarische bedrijfsgebouwen.

Geen verlies, maar winst met zonne-energie

Zonder wettelijke verplichting zou het nog tot 2044 duren voordat alle asbestdaken zijn vervangen. Het huidige tempo van vervanging is circa vier miljoen vierkante meter per jaar. De subsidieregeling moet tot een verdubbeling leiden. Het versneld saneren neemt de gezondheidsrisico’s weg, maar kost extra geld. Voor veel boeren betekent het immers dat ze hun dakbedekking eerder moeten vernieuwen dan technisch noodzakelijk is. Zonne-energie als duurzame inkomstenbron kan dat compenseren.

Geld uit de regeling mag uitsluitend gebruikt worden voor het verwijderen van asbest. De provincies verstrekken de subsidie alleen als asbestverwijdering gepaard gaat met de plaatsing van zonnepanelen. De verwachting is dat de subsidie zorgt voor een verdubbeling van de vier miljoen vierkante meter asbest die jaarlijks vervangen wordt. Meer informatie via www.rijksoverheid.nl.

Alles volledig
en snel geregeld!

0348 479995

Stuur email

Binnen Solar Valley is een groep regionale bedrijven vertegenwoordigd, die gezamenlijk zonne-energieoplossingen bieden. Dat zijn de Solar Valley Partners. Daarnaast is er een groep Solar Valley Supporters. Alle particulieren die zelf zonne-energie opwekken, mogen zich Solar Valley Member noemen.

"Hoe mooier de dag, des te groter onze lach "

In mei 2011 hebben we circa 400 m2 aan zonnepanelen laten installeren. Sindsdien profiteren we jaarlijks van een opbrengst van 20.000 kWh zonne-energie.

Lees verder

Gerwin van Jaarsveld

Directeur Autobedrijf Van Jaarsveld