Stappenplan collectieve asbestverwijdering

Het verwijderen van asbest en het aanbrengen van een nieuw dak moeten zorgvuldig, verantwoord en conform de wet- en regelgeving gebeuren. Solar Valley helpt  u bij de volgende stappen:

  • Aanmelding
  • Asbestinventarisatie
  • Een nieuw dak kiezen
  • Sloopmelding asbest
  • Offerte aanvragen
  • Planning werkzaamheden
  • Asbest verwijderen
  • Eindcontrole

Aanmelding

U kunt zich aanmelden voor asbestverwijdering en het plaatsen van een nieuw dak door een e-mail te sturen naar info@SolarValley.nu  en deze vragenlijst in te vullen.

Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie geeft aan of er asbest in een gebouw aanwezig is. Is er sprake van asbest, dan is het belangrijk om te weten om welke soorten asbest het gaat, waar en in welke staat het materiaal zich bevindt. De inventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf (SC 540). Aan de hand van risicoklassen wordt bepaald aan welke eisen een asbestsaneringsbedrijf moet voldoen bij de verwijdering van asbest. Daarnaast wordt ook een risicobeoordeling uitgevoerd om de risico’s voor de gebruiker te beoordelen. De inventarisatie levert een rapport op, waarin de resultaten zijn vastgelegd. Dit asbestinventarisatierapport is drie jaar geldig. Binnen het samenwerkingsverband van SolarValley is een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf beschikbaar.

Aanvragen asbestinventarisatie

Heeft u nog geen asbestinventarisatierapport? Vraag een offerte en overeenkomst aan via info@solarvalley.nu. Wij bundelen de aanvragen  (minimaal 5) en regelen een afspraak met het inventarisatiebureau. 

Een nieuw dak kiezen

Als u het besluit heeft genomen om uw asbestdak(en) te saneren, moet u ook nadenken over een nieuw dak. De meest simpele keuze is een vezelcementgolfplaat in dezelfde kleur en vorm als het bestaande dak. Maar installeert u PV-panelen op uw nieuwe dak, dan moet het een levensduur van ongeveer 30 jaar hebben. Bekijk de kansen van en mogelijkheden voor een nieuw dak.

Sloopmelding asbest

Voordat het asbest verwijderd kan worden, doet de stichting een asbestsloopmelding bij uw gemeente. Heeft u vragen over de sloopmelding, neemt u dan contact op met info@solarvalley.nu. De doorlooptijd voor een sloopmelding kan per gemeente verschillen, maar u moet rekening houden met ongeveer vier weken. De sloopmelding is drie jaar geldig.

Offertes aanvragen

Op basis van uw gegevens en uw keuze voor een nieuw dak biedt Sol;arValley u een offerte  voor het verwijderen van asbest en het plaatsen van een nieuw dak. U ontvangt van ons de prijsopgaven en de overeenkomsten, die u getekend aan info@solarvalley.nu  retourneert.

Planning werkzaamheden

Na ontvangst van de getekende overeenkomst stellen we in overleg met het saneringsbedrijf en de dakdekker een planning voor de werkzaamheden op. U ontvangt van ons de definitieve datum waarop uw asbestdak gesaneerd wordt en een nieuw dak wordt aangebracht.

Asbest verwijderen

Het asbest wordt verwijderd en het nieuwe dak wordt geplaatst.

Eindcontrole

Na het verwijderen van asbest voert een onafhankelijk, geaccrediteerde organisatie in opdracht van de saneerder een eindcontrole uit.

  • een visuele inspectie van de locatie om vast te stellen of deze asbestvrij is;
  • een bepaling van de vezelconcentratie in de lucht (indien van toepassing).

Alles volledig
en snel geregeld!

0348 479995

Stuur email

Binnen Solar Valley is een groep regionale bedrijven vertegenwoordigd, die gezamenlijk zonne-energieoplossingen bieden. Dat zijn de Solar Valley Partners. Daarnaast is er een groep Solar Valley Supporters. Alle particulieren die zelf zonne-energie opwekken, mogen zich Solar Valley Member noemen.

"Hoe mooier de dag, des te groter onze lach "

In mei 2011 hebben we circa 400 m2 aan zonnepanelen laten installeren. Sindsdien profiteren we jaarlijks van een opbrengst van 20.000 kWh zonne-energie.

Lees verder

Gerwin van Jaarsveld

Directeur Autobedrijf Van Jaarsveld